KEK Pythagoras

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ” ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ”

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ” ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ”

(ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3850 ΦΕΚ Α΄84/2.6.2010 “Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων” τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4578/2018).

 

Σύμφωνα με τον Νόμο υπ. αριθ. 3850 ΦΕΚ Α΄84/2.6.2010 “Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων” και σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος νόμου, αλλά και τις τελευταίες τροποποιήσεις από το Νόμο 4578/2018, όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια για θέματα σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εργοδότης πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση, να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

Ο νόμος αυτός αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον βαθμό επικινδυνότητας της εργασίας, με έστω και έναν εργαζόμενο. Οι εργαζόμενοι μπορούν  παρακολουθώντας επιτυχώς την κατάλληλη επιμόρφωση διάρκειας  6 ωρών να είναι σε θέση να παρέχουν πρώτες βοήθειες .

                Πρώτες βοήθειες είναι η βοήθεια που παρέχεται σε κάθε πρόσωπο που υφίσταται μια ξαφνική αρρώστια ή έναν ξαφνικό τραυματισμό, με φροντίδα που παρέχεται για την διατήρηση της ζωής, την πρόληψη της κατάστασης από την επιδείνωση, ή / και την ανάρρωση. Περιλαμβάνει την αρχική παρέμβαση σε σοβαρή κατάσταση πριν από την επαγγελματική ιατρική βοήθεια όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη, όπως για παράδειγμα η εκτέλεση ΚΑΡΠΑ περιμένοντας ένα ασθενοφόρο, καθώς και την πλήρη επεξεργασία των μικρής σημασίας καταστάσεις, όπως η εφαρμογή γάζας σε μια πληγή. Οι πρώτες βοήθειες πραγματοποιούνται γενικά από κάποιον ειδήμονα, με πολλούς ανθρώπους που εκπαιδεύονται στην παροχή των βασικών επιπέδων των πρώτων βοηθειών, και άλλοι πρόθυμοι να συνεισφέρουν από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν.

Η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα παροχής τους φαίνεται από μελέτες κατά τις οποίες το 45% των θανάτων από ατυχήματα και το 25% των αναπηριών θα είχαν αποφευχθεί , εάν είχαν δοθεί οι σωστές πρώτες βοήθειες , έγκαιρα , στο τόπο του συμβάντος .

 

Σκοπός και αντικείμενο των Α΄ Βοηθειών είναι:

 • Διατήρηση της ζωής:Ο πρωταρχικός στόχος της ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων βοηθειών, είναι να σωθούν ζωές και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του θανάτου.
 • Αποτροπή περαιτέρω ζημιάς:Επίσης, μερικές φορές καλείται να αποτραπεί η κατάσταση από την επιδείνωση ή τον κίνδυνο της περαιτέρω ζημιάς, αυτή καλύπτει και τους δύο εξωτερικούς παράγοντες, όπως η μετακίνηση ενός ασθενή μακριά από οποιαδήποτε αιτία της βλάβης, και εφαρμόζοντας τεχνικές πρώτων βοηθειών για την πρόληψη της επιδείνωση της κατάστασης, όπως όταν ασκούμε πίεση σταματάμε μια αιμορραγία από το να γίνει επικίνδυνη.
 • Προώθηση της ανάκτησης: Οι πρώτες βοήθειες, επίσης, συνεπάγεται στης προσπάθεια να ξεκινήσει η δοκιμασία ανάκαμψης από την ασθένεια ή τον τραυματισμό, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να περιλαμβάνει την συμπλήρωση μιας θεραπείας, όπως και στην περίπτωση της εφαρμογής ενός γύψου σε μια μικρή πληγή.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Βασική υποστήριξη ζωής ενηλίκου
 • Αναγνώριση επειγόντων περιστατικών
 • Έμφραξη αεροφόρου οδού
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Θέση ανάνηψης
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
 • Πρώτες βοήθειες (αντιμετώπιση κοινών ασθενειών & τραυματισμών)
 • Αναγνώριση – εκτίμηση τραυματισμών
 • Αναγνώριση – εκτίμηση ασθενειών
 • Επιδέσεις
 • Τοποθέτηση νάρθηκα
 • Κουτί πρώτων βοηθειών
 • Αυτόματη εξωτερική απινίδωση – ενηλίκου & παιδιού
 • Αιφνίδια καρδιακή ανακοπή
 • Χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
 • Κουτί Α’ Βοηθειών
 • Πρακτική εξάσκηση στη θέση ανάνηψης & στην ΚΑΡΠΑ
 • Μετά το τέλος του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

 

Ποιοι πρέπει να το παρακολουθήσουν

Όλοι  οι Ιδιωτικοί και  Δημόσιοι Υπάλληλοι, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή το γνωστικό του υπόβαθρο, με σκοπό  να γίνει γνώστης παροχής πρώτων βοηθειών.

Διάρκεια σεμιναρίου: 6 ΩΡΕΣ σε μία ημέρα

Κόστος σεμιναρίου: 60€  (υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου)

Χώρος υλοποίησης: Στο χώρο της επιχείρησης ή στις εγκαταστάσεις του ΠΥΘΑΓΟΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά από τις 8:00 έως τις 18:00 στα τηλέφωνα: 2310 500 367 & 2310 500367.

Οι κεντρικές μας εγκαταστάσεις βρίσκονται στην οδό Λιβανόβου 15 και Αισώπου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπως φαίνεται στον χάρτη.