KEK Pythagoras

Πολιτική ποιότητας

 

Πολιτική Ποιότητας

Στις δραστηριότητες του  ΠΥΘΑΓΟΡΑ περιλαμβάνονται :

Η παρεχόμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων

Η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και η διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας

Βασική αρχή και δέσμευση του ΠΥΘΑΓΟΡΑ, αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού του, είναι να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες που συμμορφώνονται πλήρως με τις δεδηλωμένες απαιτήσεις τους, με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ίδια η εταιρεία καθώς και με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού του  ΠΥΘΑΓΟΡΑ και των στόχων του.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας:

Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητές της εταιρείας, οι οποίες έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  και η εφαρμογή του αξιολογήθηκαν, μετά από Επιθεώρηση από την ACM και απενεμήθη το διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό για ISO 9001:2008.

Επανεξετάζει και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’  επέκταση ολόκληρου του Σ.Δ.Π..

Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/ και Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Διοίκηση της εταιρείας.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητά τους.

Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας.

Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.

Comments are closed.