KEK Pythagoras

Επαγγελματική κατάρτιση

Εξειδικευμένη Επαγγελματική Κατάρτιση Προσαρμοσμένη στις δικές σας Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Η μόνιμη και σταθερά επαναλαμβανόμενη εργασία ανήκει στο παρελθόν. Με στατιστικά δεδομένα προκύπτει πως ένας νέος εργαζόμενος σήμερα και μέχρι να συνταξιοδοτηθεί  θα αλλάξει πάνω από 10 επαγγέλματα. Αυτές οι αλλαγές επαγγελμάτων απαιτούν όλο και νέες επιμορφώσεις ανέργων και εργαζομένων. Η εργασία βρίσκεται σε μια πλήρη κινητικότητα. Όσο περισσότερα εφόδια τόσο και πιο εύκολη γίνεται η πρόσβαση στην απασχόληση.

Τα διάφορα επαγγέλματα παλιώνουν με ταχύτατους ρυθμούς. Όλο και νέες ειδικότητες προβάλουν στον ορίζοντα και αυτές οι νέες ειδικότητες αντικαθίστανται από άλλες πιο νέες. Στα νέα λοιπόν δεδομένα της αγοράς εργασίας ανταποκρίθηκε ο Όμιλος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ με την ίδρυση και πιστοποίηση του ΚΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ το 2000 ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας με σκοπό να συμβάλει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του στην έρευνα για την ανάδειξη των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών, την υψηλού επιπέδου κατάρτιση με βάση τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνολογικές καινοτομίες, αξιοποιώντας την διεθνή εμπειρία και τις διακρατικές συνεργασίες.

Τα ΚΕΚ αποτελούν ένα  μηχανισμό κατάρτισης και επανακατάρτισης των ανέργων και εργαζομένων , έναν  ενδιάμεσο κρίκο που ενώνει τον άνεργο με τον κόσμο των επιχειρήσεων, και τον εργαζόμενο με την εξέλιξη του επαγγέλματος του, οπλίζοντάς τους με όλο και νέα εφόδια.

Στο ΚΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους. Συμβάλλουμε έτσι ουσιαστικά στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που οδηγούν στην επιτυχία των πολιτικών απασχόλησης και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

 Αξιοποιώντας στο μέγιστο την εμπειρία μας και παραμένοντας πιστοί στη φιλοσοφία μας έχουμε πλέον εξειδικευτεί στην παροχή του συνόλου των υπηρεσιών μας μέσω του KEK βελτιστοποιώντας τόσο την ποιότητα τους όσο και την απόδοση μας.

Η υψηλής ποιότητα υπηρεσιών και ο άρτιος σχεδιασμός μας ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των επιχειρήσεων για ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα αιχμής και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας οικονομίας. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν όλο το φάσμα της διάγνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και περιλαμβάνουν:

Διάγνωση και ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης – κατάρτισης μίας επιχείρησης, ενός κλάδου, μίας κοινωνικής ομάδας ή μίας τοπικής αγοράς εργασίας.

Εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης και ένταξη των ενεργειών σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Φιλοξενία σεμιναρίων στους χώρους του ΚΕΚ οι οποίοι διαθέτουν πλήρη υλικοτεχνική υποδομή και είναι στο σύνολο τους προσβάσιμοι  από Α.Μ.Ε.Α. ή εξεύρεση κατάλληλης αίθουσας κατάρτισης σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

Σχεδιασμό και πλήρη υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος (οργάνωση και επεξεργασία εκπαιδευτικής ύλης, εξεύρεση κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού, εξεύρεση φορέων πρακτικής άσκησης, επιλογή και υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών, διδασκαλία και καθοδήγηση των εκπαιδευομένων, προώθηση σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση, επίβλεψη πρακτικής άσκησης  και γραμματειακή υποστήριξη προγράμματος).

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των αποτελεσμάτων του.

Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων.

Διεκπεραίωση των διαχειριστικών διαδικασιών και του οικονομικού απολογισμού προς τους φορείς διαχείρισης των επιδοτήσεων (π.χ. Ο.Α.Ε.Δ. – Λ.Α.Ε.Κ.)

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ελέγχεται και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008

Τα σεμινάρια σχεδιάζονται:

-Είτε βάση των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών απαιτήσεων της κάθε συνεργαζόμενης με εμάς επιχείρησης.

Είτε με γνώμονα τις εξελίξεις σε κάθε παραγωγικό κλάδο

 

Βασικός μας στόχος είναι στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουμε να κάνουμε τη διαφορά, να λειτουργούμε ως συνεργάτες και όχι ως εργολήπτες σε αυτούς που μας επιλέγουν. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα έχουμε συνεργαστεί με περισσότερες από 1400 επιχειρήσεις για την κατάρτιση εργαζομένων τους.

Comments are closed.