KEK Pythagoras

Κατάρτιση για Φορτοεκφορτωτές

Κατάρτιση για Φορτοεκφορτωτές

 

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ανακοινώνει την την έναρξη σεμιναρίων κατάρτισης για φορτοεκφορτωτές με σκοπό την ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Εκφορτωτών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως για παράδειγμα είναι οι κεντρικές αγορές, τα λιμάνια κ.λπ.) εκφόρτωσης, μεταφοράς και στοιβασίας των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, διενεργούνται από εργαζομένους (φορτοεκφορτωτές) που είναι εφοδιασμένοι με τη βεβαίωση εγγραφής (αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος) στο Εθνικό Μητρώο Εκφορτωτών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Κατ” εξαίρεση, δεν απαιτείται να εκτελούνται από εργαζομένους που διαθέτουν τη βεβαίωση οι ακόλουθες κατηγορίες φορτοεκφορτωτικών εργασιών: α) Φορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από τους τόπους παραγωγής προς χώρους αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών. β) Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής.

Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών περιλαμβάνει δύο επίπεδα:

Μητρώο Α”

Το Μητρώο Α” (Εισαγωγικό) που αφορά τα πρόσωπα εκείνα που εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, του χειρισμού ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και της διενέργειας εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών.

Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που πληρούν τυπικές υποχρεώσεις (άνω των 18, υγιείς, κ.λπ.).

Για την ένταξή στο Μητρώο Α” (Εισαγωγικό) για φορτοεκφορτωτές:

 • Αίτηση-αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιμένος
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από δημόσια αρχή, με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος
 • Πιστοποιητικό Υγείας από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Υγείας
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.
 • Υποχρέωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 7 ωρών. Η σχετική Βεβαίωση παρακολούθησης της κατάρτισης-επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός 12μήνου από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο Α”.

 

Μητρώο Β”

Το Μητρώο Β” αφορά τα πρόσωπα εκείνα που εκτελούν τις πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτικές εργασίες ανάλογα με την πιστοποιημένη εξειδίκευσή τους.

Για την ένταξη στο Μητρώο Β’για φορτοεκφορτωτές:

 • Οι φορτοεκφορτωτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α”, απαιτείται, να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης (με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπει το επαγγελματικό περίγραμμα ΕΟΠΠΕΠ) συνολικής διάρκειας 150 ωρών (120 ώρες θεωρία – 30 ώρες πρακτική) και να πιστοποιηθούν.

 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι:

 • Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση τουλάχιστον τριακοσίων (300) ενσήμων,
 • Απόφοιτοι Λυκείου και διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ένσημα,
 • Κάτοχοι άδειας χειρισμού μηχανήματος και διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ένσημα

και είναι εγγεγραμμένοι ως φορτοεκφορτωτές Μητρώου Α”, υποχρεούνται να παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Φορτοεκφορτωτή Ξηράς – Λιμένος» συνολικής διάρκειας πενήντα (50) ωρών, για την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, κατά κύριο λόγο από τις θεματικές ενότητες Α2 και Α3.

Κατάρτιση Φορτοεκφορτωτών

Μητρώο Α” : 7 ώρες θεωρητικής κατάρτισης

Υγιεινή & Ασφάλεια Φορτοεκφορτωτικής Εργασίας

Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου − Νομική υποχρέωση − Πρακτικές οδηγίες − Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου κατά την ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων και μυοσκελετικά προβλήματα − Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό και από το ηλεκτρικό ρεύμα − Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών – Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων − Διαμόρφωση θέσεων εργασίας και εργονομικές διευθετήσεις

Μητρώο Β” : 150 ώρες θεωρητικής & πρακτικής κατάρτισης

Φορτοεκφορτωτές Ξηράς – Λιμένος                          

Γενικές Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή), Λατινικό αλφάβητο, Γνώσεις αριθμητικής

1) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 120 ώρες:  Για την απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων σε θεωρητικό επίπεδο, διακρίνονται οι ακόλουθες τρείς (3) θεματικές ενότητες κατάρτισης:

 • Α1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικές γνώσεις και κανόνες της φορτοεκφορτωτικής εργασίας – Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας
  Τεχνικές, μέσα και διαδικασία τοποθέτησης χύδην φορτίου σε σάκους.
  2. Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων. Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη συσκευασία εμπορευμάτων.
  3. Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγραφής της ζύγισης.
  4. Μέσα και διαδικασίες ταξινόμησης, επιλογής και τοποθέτησης εμπορευμάτων και συμβατικών φορτίων.
  5. Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων.
  6. Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας και αποστοιβασίας εμπορευμάτων σε αποθήκες και μεταφορικά μέσα.
  7. Είδη, διαδικασίες και τρόποι τακτοποίησης μικρών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων που διακινούνται ως φορτία. Έχμαση οχημάτων.
  8. Διαδικασίες, κανόνες υγείας και ασφάλειας και μέσα μεταφοράς ατόμων που χρήζουν βοήθεια. Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών.
  9. Διαδικασίες ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης σε σιδηρόδρομους.
  10. Τεχνικές και μέσα καθαρισμού χώρων φορτοεκφόρτωσης.
  11. Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών με ασφάλεια.

o  Α2. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χειρισμός ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων (& στο Σεμινάριο 50 ωρών)
1. Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών, ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων.
2. Βασική διεθνής ορολογία για την αναγνώριση, σήμανση και χειρισμό ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων.
3. Μέσα και διαδικασίες επιλογής, ταξινόμησης, συσκευασίας και τοποθέτησης ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων και καθαρισμού του χώρου εργασίας.
4. Κανόνες υγείας, ασφάλειας και προστασίας κατά τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών χύδην, συμβατικών, οχληρών, ευπαθών, και λοιπών ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και πρόληψη ατυχημάτων.

o  Α3. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διενέργεια εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών – φορτοεκφορτωτικές εργασίες στους λιμένες (& στο Σεμινάριο 50 ωρών)
1. Τεχνικές χειρισμού γερανού, μέσα και χειρισμός σύνδεσης/ αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς.
2. Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων.
3. Χειρισμός γερανού πλοίου και διαδικασία τοποθέτησης εμπορευμάτων στο αμπάρι του πλοίου.
4. Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων και τροχοφόρων οχημάτων εντός του πλοίου. Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας στη μεταφορά εμπορευμάτων και τροχοφόρων συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων.
5. Είδη ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, νταλικών και μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου και κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την κυκλοφορία και το χειρισμό τους στο χώρο φορτοεκφόρτωσης. Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα συστήματα ασφάλειας και χειρισμού μηχανημάτων.
6. Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς υγρών φορτίων σε Δεξαμενόπλοια.
7. Τεχνικές και διαδικασίες καβόδεσης ανάλογα με το φορτίο, τα χαρακτηριστικά του πλοίου και τις καιρικές συνθήκες. Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων. Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την καβόδεση πλοίων. Χειρισμοί τοποθέτησης της σκάλας του πλοίου.
8. Οδηγία IMO (διασύνδεση σκαφών λιμένων). Κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά τη μεταφορά εφοδίων με λάντζα και πρόληψη ατυχημάτων.

2) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 30 ώρες:
Η απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο γίνεται εντός των δομών κατάρτισης, μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study), προκειμένου οι καταρτιζόμενοι να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώσεις του θεωρητικού μέρους, με τη μορφή της σύνθετης πρακτικής άσκησης.

 

Εξετάσεις πιστοποίησης
Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης (γραπτές – προφορικές).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης δύναται να διενεργούνται: α) Από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή β) Από φορείς αξιολόγησης, οι οποίοι επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από δημόσια πρόσκληση.

Οι εξετάσεις, όταν διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διεξάγονται τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες, εφόσον εκδηλώνεται σχετικό ενδιαφέρον συμμετοχής από τουλάχιστον πενήντα (50) υποψηφίους, ενώ όταν διενεργούνται από τους φορείς αξιολόγησης η συχνότητα διεξαγωγής τους καθορίζεται από τους φορείς αυτούς.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Α” του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που λειτουργεί στο Τμήμα Φορτοεκφορτωτών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι υποψήφιοι:

Α)Υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Β)Καταθέτουν την (ηλεκτρονική) αίτηση σε έντυπη μορφή, όπως κάθε φορά ορίζεται από το Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στις εξετάσεις, μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1)      Αντίγραφο  της χορηγηθείσας Βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Α” του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

2)      Βεβαίωση  παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (ανάλογα την περίπτωση)

3)      Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

4)      Αντίγραφο  των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

5)      Απόδειξη   καταβολής, σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, των ανταποδοτικών τελών, για την συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις Πιστοποίησης των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς- Λιμένος.

 

Διαδικασία Εξετάσεων Πιστοποίησης:

Οι εξετάσεις διακρίνονται σε Θεωρητικό και Πρακτικό (προφορικό) μέρος

Βεβαίωση Πιστοποίησης δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στα δύο μέρη των εξετάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό (προφορικό) Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά την διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των 6 επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στην δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ” όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Βεβαίωσης Πιστοποίησης, να επαναλάβει εκ νέου και τα 2 μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση της προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

 

Αποτελέσματα- Βεβαίωση Πιστοποίησης

Η βαθμολογία της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους προσμετρείται σε ποσοστό 60% στην τελική βαθμολογία και η βαθμολογία της εξέτασης του Πρακτικού (προφορικού) Μέρους σε ποσοστό 40%.

Για να συμμετέχετε και εσείς στην κατάρτιση συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και προωθήστε την στο kek@pythagoras.gr ή με fax στο 2310 550368